Matematica

Matematica este esenţială pentru ştiinţe. O funcţie importantă a matematicii în ştiinţă este rolul ei în exprimarea modelelor ştiinţifice. Observarea şi colectarea măsurărilor, precum şi crearea hipotezelor şi prezicerea, de multe ori necesită utilizarea extensivă a matematicii. Aritmetica, algebra, geometria, trigonometria şi calculul integral, de exemplu, sunt toate esenţiale pentru fizică. Practic, fiecare ramură a matematicii are aplicaţii în ştiinţă, inclusiv şi matematica „pură”, cum ar fi teoria numerelor şi topologia.

Algebra

Aflarea Unei Necunoscute Dintr-o Proporţie Dată

Determinarea Elementelor Unei Mulţimi

Ecuatii Exponenţiale, Exerciţii Rezolvate

Descompunere în Factori 2, Exerciţii Rezolvate

Ecuaţii Liniare Rezolvate

Inecuaţii

Înmulţirea Matricilor, Exerciţiu Rezolvat

Intervale

Legi de Compoziţie – Asociativitatea – Exerciţiu Rezolvat

Descompunere in Factori, Exerciţii Rezolvate

Matrice Inversă, Exerciţiu Rezolvat

Operaţii cu Intervale

Produs Cartezian de Mulţimi

Proporţionalitate Directă

Rezolvarea Ecuatiilor liniare 1

Rezolvarea Ecuaţiilor 2

Rezolvarea Ecuaţiilor Logaritmice

Rezolvarea Unei Ecuaţii Liniare

Scoaterea Factorului Comun

Analiza Matematică

Asimptotele Funcţiei – Exerciţii Rezolvate

Exemplu de Derivare a Funcţiei Logaritmice Compuse

Derivarea Unor Funcţii Elementare

Graficul Funcţiei de Gradul I

Graficul Funcţiei Utilizând Derivata a Doua.

Graficul unei funcţii, Exerciţiu rezolvat

Integrare Prin Părţi, Exerciţiu Rezolvat

Integrarea Funcţiilor Raţionale

Integrarea Prin Schimbare de Variabilă , Exerciţiu rezolvat

Limite de Funcţii, Exerciţii Rezolvate

Funcţia de gradul 1

Operaţii cu Funcţii Derivabile

Aritmetica

Aducerea Fracţiilor la Forma Ireductibilă

Adunarea si Scaderea Fractiilor

Adunarea şi Scăderea Numerelor Întregi

Cel Mai Mare Divizor Comun, Exerciţii Rezolvate

Cel Mai Mic Multiplu Comun, Exerciţii Rezolvate

Adunarea Numerelor Naturale Până la 10

Scăderea numerelor naturale pana la 10

Adunarea şi Scăderea cu 1

Fracţii Supraetajate, Exerciţii Rezolvate

Împărţirea Fracţiilor Ordinare

înmulţirea Fracţiilor

Înmulţirea şi împărţirea numerelor întregi

Învățăm tabla înmulțirii – joacă

Numere Întregi

Operaţii cu Numere Întregi. Exerciţii Rezolvate.

Operaţii Cu Numere Raţionale – Exerciţii Rezolvate

Ordinea Efectuării Operaţiilor

Reguli de Calcul cu Puteri

Ridicarea la Putere a Numerelor Întregi

Ridicarea la Putere a Unei Fractii Ordinare

Combinatorica

Aranjamente, Ecuaţie Rezolvată

Aranjamente, Noţiunea de Aranjament

Combinări – Ecuaţie Rezolvată

Permutari, Ce Este o Permutare

Geometria

Bisectoarea unui Unghi – Proprietăţi

Calculul Unei Arii Folosind Formula lui Heron

Poligoane

Teorema Paralelelor Echidistante. Teorema lui Thales

Unghiuri Alterne Interne, Alterne Externe, Corespondente

Trigonometria

Calculăm Lungimile Catetelor – Exerciţiu Rezolvat

Mediana Triunghiului Isoscel – Problemă

Sinus, Cosinus, Tangenta, Cotangenta de 30,45,60 de Grade

Suma Masurilor Unghiurilor Unui Triunghi – Probleme

Suma Măsurilor Unghiurilor Unui Triunghi

Triunghi, Definiţie, Notaţii, Elemente

Triunghiul Isoscel are 2 Unghiuri Congruente – Demonstraţie