Trigonometria

Trigonometria (din limba greacă τρίγωνος trígonos = triunghiular și μέτρον métron = măsură) e o parte a matematicii care studiază unghiuri, triunghiuri și funcții trigonometrice precum sinusul, cosinusul și tangenta.

Geometria

Bisectoarea unui Unghi – Proprietăţi

Trigonometria

Calculăm Lungimile Catetelor – Exerciţiu Rezolvat

Mediana Triunghiului Isoscel – Problemă

Sinus, Cosinus, Tangenta, Cotangenta de 30,45,60 de Grade

Suma Masurilor Unghiurilor Unui Triunghi – Probleme

Suma Măsurilor Unghiurilor Unui Triunghi

Triunghi, Definiţie, Notaţii, Elemente

Triunghiul Isoscel are 2 Unghiuri Congruente – Demonstraţie