Arhive etichete: exercitii rezolvate

Algebra

Aflarea Unei Necunoscute Dintr-o Proporţie Dată

Determinarea Elementelor Unei Mulţimi

Ecuatii Exponenţiale, Exerciţii Rezolvate

Descompunere în Factori 2, Exerciţii Rezolvate

Ecuaţii Liniare Rezolvate

Inecuaţii

Înmulţirea Matricilor, Exerciţiu Rezolvat

Legi de Compoziţie – Asociativitatea – Exerciţiu Rezolvat

Descompunere in Factori, Exerciţii Rezolvate

Matrice Inversă, Exerciţiu Rezolvat

Operaţii cu Intervale

Produs Cartezian de Mulţimi

Proporţionalitate Directă

Rezolvarea Ecuatiilor liniare 1

Rezolvarea Ecuaţiilor Logaritmice

Rezolvarea Unei Ecuaţii Liniare

Scoaterea Factorului Comun

Analiza Matematică

Asimptotele Funcţiei – Exerciţii Rezolvate

Derivarea Unor Funcţii Elementare

Graficul Funcţiei de Gradul I

Graficul unei funcţii, Exerciţiu rezolvat

Integrare Prin Părţi, Exerciţiu Rezolvat

Integrarea Funcţiilor Raţionale

Integrarea Prin Schimbare de Variabilă , Exerciţiu rezolvat

Limite de Funcţii, Exerciţii Rezolvate

Funcţia de gradul 1

Operaţii cu Funcţii Derivabile

Aritmetica

Aducerea Fracţiilor la Forma Ireductibilă

Adunarea si Scaderea Fractiilor

Adunarea şi Scăderea Numerelor Întregi

Cel Mai Mare Divizor Comun, Exerciţii Rezolvate

Cel Mai Mic Multiplu Comun, Exerciţii Rezolvate

Fracţii Supraetajate, Exerciţii Rezolvate

Împărţirea Fracţiilor Ordinare

înmulţirea Fracţiilor

Înmulţirea şi împărţirea numerelor întregi

Numere Întregi

Operaţii cu Numere Întregi. Exerciţii Rezolvate.

Ordinea Efectuării Operaţiilor

Reguli de Calcul cu Puteri

Ridicarea la Putere a Numerelor Întregi

Ridicarea la Putere a Unei Fractii Ordinare

Combinatorica

Aranjamente, Ecuaţie Rezolvată

Combinări – Ecuaţie Rezolvată

Geometria

Calculul Unei Arii Folosind Formula lui Heron

Trigonometria

Calculăm Lungimile Catetelor – Exerciţiu Rezolvat

Mediana Triunghiului Isoscel – Problemă

Suma Masurilor Unghiurilor Unui Triunghi – Probleme