Arhive autor: Poenaru Radu

Algebra

Aflarea Unei Necunoscute Dintr-o Proporţie Dată

Determinarea Elementelor Unei Mulţimi

Descompunere în Factori 2, Exerciţii Rezolvate

Ecuaţii Liniare Rezolvate

Intervale

Descompunere in Factori, Exerciţii Rezolvate

Operaţii cu Intervale

Produs Cartezian de Mulţimi

Proporţionalitate Directă

Rezolvarea Unei Ecuaţii Liniare

Scoaterea Factorului Comun

Aritmetica

Aducerea Fracţiilor la Forma Ireductibilă

Adunarea si Scaderea Fractiilor

Adunarea şi Scăderea Numerelor Întregi

Cel Mai Mare Divizor Comun, Exerciţii Rezolvate

Cel Mai Mic Multiplu Comun, Exerciţii Rezolvate

Fracţii Supraetajate, Exerciţii Rezolvate

Împărţirea Fracţiilor Ordinare

înmulţirea Fracţiilor

Înmulţirea şi împărţirea numerelor întregi

Numere Întregi

Operaţii cu Numere Întregi. Exerciţii Rezolvate.

Operaţii Cu Numere Raţionale – Exerciţii Rezolvate

Ordinea Efectuării Operaţiilor

Reguli de Calcul cu Puteri

Ridicarea la Putere a Numerelor Întregi

Ridicarea la Putere a Unei Fractii Ordinare

Geometria

Bisectoarea unui Unghi – Proprietăţi

Calculul Unei Arii Folosind Formula lui Heron

Poligoane

Teorema Paralelelor Echidistante. Teorema lui Thales

Unghiuri Alterne Interne, Alterne Externe, Corespondente

Trigonometria

Calculăm Lungimile Catetelor – Exerciţiu Rezolvat

Mediana Triunghiului Isoscel – Problemă

Sinus, Cosinus, Tangenta, Cotangenta de 30,45,60 de Grade

Suma Masurilor Unghiurilor Unui Triunghi – Probleme

Suma Măsurilor Unghiurilor Unui Triunghi

Triunghi, Definiţie, Notaţii, Elemente

Triunghiul Isoscel are 2 Unghiuri Congruente – Demonstraţie